کلاس هشتم یک

رتبه ی اول:بهنام هاشمی

رتبه ی دوم : محمد صالح مرموسی - مصطفی سیاحی 

رتبه ی سوم :امین محمدی - ارمیا مزرعه - دانیال باوی - محمد رضا امام

********************************************************

 

کلاس هشتم دو

رتبه ی اول: محمد عتابی - علی نیسی - آرمان نعمانی فر

رتبه ی دوم : نادر حمادی - علی قیطان زاده - صادق کنانی

رتبه ی سوم: امیر حسین بهوند نسب - علی زارع خضری

********************************************************

 

کلاس هشتم سه

رتبه اول:سجاد پرهمت - رضا هادی قنواتی

رتبه دوم: محمد رضا قنبری

رتبه سوم: مهدی حمادی- مهدی کعب عمیر - مرتضی ملکشاهی - مجید قیصری - علی حمیدی میاحی

 

 

 

شکلک رنگین کمان

 تاريخ : سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ | 22:56 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 23:2 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ | 20:40 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ | 23:6 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ | 1:28 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ | 1:25 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : پنجشنبه چهارم دی ۱۳۹۳ | 12:29 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ | 21:59 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۳ | 15:53 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : جمعه بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ | 22:13 | نویسنده : راضی ساکی |

**کلاس هشتم یک **                                                              

رتبه ی اول  :   بهنام هاشمی           **

رتبه ی دوم: امین دوستعلی وند        **

رتبه ی سوم:محمد صالح مرموسی   **نیما شهبازی


**کلاس هشتم دو**

رتبه ی اول: علی نیسی**

رتبه ی دوم: آرمان نعمانی فرد**

رتبه ی سوم:مهدی صخراوی** نادر حمادی


**کلاس هشتم سه**

رتبه اول:محمد رضا قنبری**

رتبه دوم:مجید قیصری**

رتبه سوم:علی حمیدی میاعی**رضا هادی قنواتیآفرین بر شما گل های بهشتی******
تاريخ : جمعه شانزدهم آبان ۱۳۹۳ | 11:39 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : شنبه دهم آبان ۱۳۹۳ | 17:28 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ | 23:33 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ | 16:18 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ | 16:5 | نویسنده : راضی ساکی |

1

منبع: سایت چرخ ادبتاريخ : یکشنبه چهارم آبان ۱۳۹۳ | 15:53 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ | 21:23 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۳ | 16:35 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : جمعه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۳ | 23:12 | نویسنده : راضی ساکی |
منظور از این مصرع چیست؟

نام او نور و نشانش روشنی  (متناسب با پایه 8 درس اول)

یک از نام های خداوند تبارک و تعالی "نور" است همان طور که در قرآن فرموده:الله نور السموات و الارض.

خدا نور است یعنی روشن است و روشنی بخش .

خدا که نور است هم خود روشن است هم به غیر روشنی می بخشد..خدا نور الانوار است .هرچیزی به نور او روشن است .شما هر چه را در عالم ظاهر می بینید به اسم "نور"خدامی بینید. چون او باعث زینت و آرایش اشیاست به او نور می گویند خدابا نور خود است که قلوب مومنین را به ایمان روشن می کند.

یکی دیگر از معانی نور "هدایت "است خدا نور است یعنی هادی است .او هر چیز را به نور خود هدایت و راهنمایی میکند.

نور در معنای کوچ دادن و راندن و بردن است. "نور" گویند چون تاریکی را می برد.

خداوند با نور مطلق خود شرک و شریک را از خود رانده است. به قول حکیم نظامی:

راه تو به نور لا یــــــــــزالی             از شرک و شریک هر دو خالی

 

نشان خدا هم روشنی است :هر کس که خدا او را به راه خود هدایت کند به روشنی و هدایت رسیده است. این انسان هم مظهر نور خدا می شود به طوری که اگر در راه های زندگی از لغزش و انحراف دور می شود .

 

 

نشانه های الهی هم همان هایی است که در ظاهر می بینیم که علت ان که به چشم آمده از تجلی نور خدا بر آن هاست. اگر نور خدا براشیا نمی تابید هیچ چیز قابل رویت نبود وهمه ی اشیا مخفی بود .

 

 

 

شیخ محمود شبستری می گوید:

 

 

 

جهان جمله فروغ روی حق دان

 

حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

 

 

 

در مناجات شعبانیه می خوانیم:

 

و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک

 

 

 

حدایا چشم دلمان را به نور نگاهت روشن کن.

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۳ | 16:4 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۳ | 17:29 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ | 22:40 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳ | 13:24 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : یکشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۳ | 12:30 | نویسنده : راضی ساکی |

 تاريخ : سه شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۳ | 13:47 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : جمعه سیزدهم تیر ۱۳۹۳ | 10:22 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : سه شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۳ | 23:26 | نویسنده : راضی ساکی |

شماره یک                                                           

 

 

 

شماره ی 2                                                                                                 

 تاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 22:44 | نویسنده : راضی ساکی |تاريخ : سه شنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 14:17 | نویسنده : راضی ساکی |
تاريخ : دوشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۳ | 22:2 | نویسنده : راضی ساکی |